KONTAKT, ELVERK OCH INSTALLATIONER

Är du intresserad av mer information kan du kontakta oss på antingen e-post, brev, telefon eller fax.

HT Pålsson
Tarstad 2481
268 90 Svalöv

Telefon:
Fax:
0418 - 440040
0418 - 440015

E-post Håkan:
E-post Tomas:
hakan@htpalsson.se
tomas@htpalsson.se

Mobil Håkan Pålsson:
Mobil Tomas Pålsson:
Mobil Magnus Nilsson:
0708 - 170501
0708 - 170502
0708 - 170503

 

KONTAKT, UTHYRNING AV BOSTÄDER

Är du intresserad av mer information kan du kontakta oss på antingen e-post, brev, telefon eller fax.

HT Pålsson
Möllarp 3745
260 23 Kågeröd

Telefon:
Fax:

E-post Cecilia:
E-post Tomas:

Mobil Cecilia Pålsson:
Mobil Tomas Pålsson:
0418 - 80631
0418 - 80942

ailicec98@msn.com
tomas@htpalsson.se

0708 - 140405
0708 - 170502